ALTECO Super Glue Gel 3g

Gelové vteřinové lepidlo (nestéká a umožňuje krátkodobou korekturu)

ALTECO Super Glue Gel 3g

Katalogové číslo: 2585

EAN: 8888299755021

Výrobce: Alteco

Univerzální gelové vteřinové lepidlo pro rychlé opravy a lepení s možností korektury.

ROZSAH POUŽITÍ:

Velmi univerzální, lepí gumu, slepitelné plasty, kovy, keramiku, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo vyjměte z blistru. Nasaďte uzávěr (i s krycí oranžovou čepičkou) na tubu s lepidlem a dotáhněte. Dojde k proražení ochranného uzávěru tuby. Po sejmutí oranžové čepičky můžete lepidlo z tuby vytlačit. Po použití otřete aplikační špičku hadříkem a dobře uzavřete.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled: transparentní kapalina
Viskozita (cP/25°C): 360000–400000
Specifická hmotnost (25°C/4°C): 1,10
Smyková pevnost v tahu (kg/cm2): min. 150
Manipulační pevnost (s): 40–120
Tepelná odolnost (°C): -20°C do +80°C

UPOZORNĚNÍ:

žíravost/dráždivost pro kůži (kat.2)
vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2),
toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (podráždění dýchacích cest) (kat.3),
nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost (kat.2).