ALTECO Super Glue 3 g

Nejprodávanější vteřinové lepidlo

ALTECO Super Glue 3 g

Katalogové číslo: 9

EAN: 8888299758060

Výrobce: Alteco

<P>Univerzální sekundové lepidlo. Pro svoji kvalitu se stalo nejvíce
napodobovaným vteřinovým lepidlem. Pozor! Kupujte jen originál se značkou
ALTECO!</P>
<P><STRONG>

ROZSAH POUŽITÍ:

</STRONG></P>
<P>Velmi univerzální, lepí gumu, slepitelné plasty, kovy, keramiku, porcelán,
dřevo, a mnoho dalších materiálů.</P>
<P><STRONG>

NÁVOD K POUŽITÍ:

</STRONG></P>
<P>Lepidlo vyjměte z blistru. Nasaďte uzávěr (i s krycí oranžovou čepičkou) na
tubu s lepidlem a dotáhněte. Dojde k proražení ochranného uzávěru tuby. Po
sejmutí oranžové čepičky můžete lepidlo z tuby vytlačit. Po použití otřete
aplikační špičku hadříkem a dobře uzavřete.</P>
<P><STRONG>

TECHNICKÁ DATA:

</STRONG></P>
<P>Hmotnost: 3 g<BR>Vzhled: transparentní kapalina<BR>Viskozita (cP/25°C):
75–100<BR>Specifická hmotnost (25°C/4°C): 1,06 +/- 0,02<BR>Smyková pevnost v
tahu (kg/cm2): min. 100<BR>Manipulační pevnost (s): 15<BR>Tepelná odolnost (°C):
-20°C do +80°C </P>